Почивка в Ривиера Мая, Мексико от Ноември 2017 - Април 2018/7 нощ         Почивка в Черна гора 2018 -Мъж за комбинация за 09.06.2018 Лято 2018/7 нощ - Ранни записвания         Почивка в Албания, Вльора 2018 Лято 2018/7 нощ - Ранни записвания         

Полезна информация

Информация за деца до 18 години, напускащи територията на Република България
Информацията е от Министерството на външните работи на Република България

Дете, пътуващо без придружител
В случай, че детето напуска територията на България, е необходимо да притежава декларация за съгласието на двамата родители да пътува без придружител, подписана от тях и заверена от нотариус. При пътуване от чужбина към България, същата декларация се изготвя, подписва от двамата родители и се заверява в българска консулска служба.

Дете, придружавано от един родител
Родителят, придружаващ детето при пътуването, трябва да притежава пълномощно/декларация от другия родител. Завереният пред нотариус документ отразява съгласието на непътуващия родител, детето да пътува с другия родител.

Дете, придружавано от трето лице
Придружителят трябва да притежава пълномощно/декларация – документ, подписан от двамата родители, в който декларират, че дават съгласието си детето да пътува, придружавано от това лице. Когато в основа на съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия от родителите, единствено от този родител се изисква пълномощно/декларация за съгласие за пътуване на детето без придружител, или придружавано от другия родител или от друго лице. В този случай е необходимо да бъде представено копие на самото съдебно решение. Съдебното решение следва да е преведено на български и заверено.

При пътуване към България, пълномощното/декларацията за даване на съгласие за пътуване на детето се заверява в консулската служба. Подписът на пълномощното/декларацията се поставя лично от упълномощителя/декларатора пред длъжностното лице в консулската служба. Копие на пълномощното/декларацията следва да остане в консулската служба.

Декларация за самостоятелно пътуване на дете можете да изтеглите от ТУК.
Декларация за пътуване на деца с придружител можете да изтеглите от тук ТУК.

Полезна информация за пътуване в чужбина по направление Западни Балкани, включващи държавите извън Европейския Съюз:
Във връзка с нашите екскурзии по направление Западни Балкани, включващи държавите извън ЕС - Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора и Албания бихме искали да ви информираме, че туристите могат да пътуват и преминават границите на тези държави само с лична карта с валидност не по-малка от 6 месеца от датата на връщане!

Отмяна на пътуване
Предоставяме възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и други. За подробна информация се обърнете към нас!

Повече

ваучер за подарък