Защита на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.33, ал.4 от Инструкцията за мерките за защита на личните данни в „ ТОП ТРАВЕЛС” ООД

в качеството на потребител – абонат на услуга за получаване на информационен бюлетин с цел извършване на рекламни и маркетингови дейности от „ТОП ТРАВЕЛС” ООД, която се заявява чрез електронна заявка на уеб сайта на дружеството.

І. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А, ЧЕ:

1. Личните ми данни ще бъдат обработвани от „ ТОП ТРАВЕЛС” ООД, със седалище и адрес на управление: град София, п. код 1618, район „Витоша”, улица Ралевица 81, ЕИК: 200753217, с управители:Антоанета Илиева и Елица Илиева, телефон 02 8692650, 0894656006, електронна поща: office@toptravels.bg , в качеството му на администратор.

2. Категориите лични данни, които ще се обработват са:
- две имена: собствено и фамилно.
- електронна поща;

3. Личните ми данни ще се обработват с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин до потребители на уеб сайта на „ТОП ТРАВЕЛС” ООД относно туристическите услуги и организираните туристически пътувания, предлагани от „ ТОП ТРАВЕЛС” ООД като туроператор и като туристически агент.
Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „а” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
Предоставянето на лични данни от субекта на администраторите е необходимо изискване за абонирането за услугата и получаването на информационния бюлетин на електронна поща.

4. Данните се събират, записват, организират, обработват и съхраняват в електронен (цифров) вид на технически носител.

5. Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните при изпълнението на договора и за изпълненение на данъчни и счетоводни законови задължения са:
- ИТ компания, обслужваща информационните системи на администраторите.

6. Личните ми данни се съхраняват от администратора до оттеглянето на съгласието ми за обработване чрез препратка за прекратяване на абонамента в края на електронния бюлетин или изпращане на електронно писмо, в който случай „ ТОП ТРАВЕЛС” ООД е длъжно да преустанови обработването на личните ми данни.

7. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 като субект на лични данни при обработването им имам следните права: право на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните, правото на оттегляне на съгласието, когато то е единственото основание за обработването, и правото на жалба до Комисията по ЗЛД, право на съдебна жалба срещу Комисията, и право на съдебен иск.

ІІ. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/А:

Администраторът - „ ТОП ТРАВЕЛС” ООД да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин относно предлаганите от него като туроператор и като туристически агент туристическите услуги и организираните туристически пътувания, като съм запознат/а, че това съгласието ми е единственото основание за обработването и ако оттегля своето съгласие администраторът е длъжен да преустанови обработването.

 
 

2018
Декларация за личните данни - 40.5KB
- 40.5KB
Отмяна на пътуване
Предоставяме възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и други. За подробна информация се обърнете към нас!

Повече

ваучер за подарък
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах